ימי בידוד מי משלם. דמי קורונה: עלי לשלם לעובדים שלי בתקופת

האם עובד ששוהה בבידוד עקב חזרתו מחו"ל זכאי בעבור ימי היעדרותו לתשלום דמי בידוד? האיסור הגורף ביותר הוטל על כל עובדי מערכת הבריאות, כ- 150 אלף איש, שכרגע לא יכולים לטוס לחו"ל כלל, גם לא לחופשה פרטית, גם אם כבר הזמינו ושילמו עבור הטיסה דרישת המעסיק לאישור רפואי שהעובד לא חולה קורונה אם קיימות הוראות בעניין בהסכם העבודה האישי או הקיבוצי, ובהעדר הוראה ברמת סבירות מסוימת יוכל המעסיק לבקש מהעובד אישור רפואי
לטובת העניין, אישר בג"ץ למדינה דחיה ביישום פסק הדין שמבטל את ההסדר הקודם עד ל- 28 באוקטובר במקרה זה על המעסיק לבדוק אם העניין מוסדר בצורה ישירה או משתמעת בהסכם העבודה האישי או הקיבוצי, ולפעול בהתאם

מי ישלם על ימי הבידוד? שאלות ותשובות

פנינו לעו"ד נעמי לנדאו, מומחית לדיני עבודה, כדי לתת תשובות לחלק מהשאלות.

19
זכויות עובדים בימי קורונה
האם עובד ששוהה בבידוד, אך עובד מביתו במהלך ימי הבידוד יהא זכאי לתשלום דמי בידוד? המעסיק לא צריך לשאת בנטל
מי ישלם על ימי הבידוד? שאלות ותשובות
הם לא חולים וגם לא יהיו חולים, אבל כצעד מניעתי הם מחויבים להפסיד ימי עבודה על חשבון ימי מחלה — ולא מבחירה
תשלום דמי בידוד לעובדים
עובד השוהה בבידוד, אך עבד בפועל אצל מעסיקו בתקופת הבידוד, יהיה זכאי לשכר עבודה בעבור עבודתו
תקופת השיפוי — תקופת השיפוי לפי הוראת השעה שעשויה להתארך היא מיום 1 במקרה זה המעסיק חייב לדרוש מהעובד להישאר בביתו, ועליו למנוע מהעובד כניסה למקום העבודה, אף אם העובד מבקש להגיע למקום העבודה
ימי הבידוד יהיו על חשבון חופשת המחלה של העובד על 2 ימי הבידוד הנוספים, יקבל העובד תשלום של 1

דמי קורונה: עלי לשלם לעובדים שלי בתקופת

אולם, אם מדובר בהסדר מיטיב מכוח הסדר דמי בידוד מיטיב באופן ספציפי , אזי במקרה זה המעסיק חייב לשלם לעובד דמי בידוד עבור היום הראשון להיעדרות.

9
דמי מחלה (זכות)
מהו שיעור התשלום של דמי הבידוד? כמו כן, המעסיק אינו זכאי לשיפוי בגין תשלום דמי מחלה לעובד שחלה בקורונה
תשלום דמי בידוד לעובדים
את המשכורת בגין מחלתו יקבל העובד מהמעסיק
חופשת מחלה על חשבונכם? המדריך לעובד בבידוד
האם עובד בבידוד יכול להמשיך לעבוד מהבית? בגין הימים הרביעי והחמישי ינצל את שאר ימי המחלה שצבר ויקבל שכר מלא שימומן בחציו על ידי המעסיק ובחציו השני על ידי המדינה