Zoom משרד החינוך כניסה. Zoom

כעת גם כשתלחצו בסרגל התחתון על משתתפים, תראו שברשימת המשתתפים שנפתחה נוספו פונקציות נוספות להבעה לא מילולית הגדרות אלו עומדות בקנה אחד עם
בחלק מהחשבונות אופציה זו כבר מוגדרת, וודאו שאכן כך

Zoom

עורכים מפגש שלא במסגרת מערכת החינוך ולא מעוניינים שמשתתפים ידרשו להקלדת סיסמה או ימתינו בחדר ההמתנה? כדי להגיע לכפתור ה'הזמנה' יש להכנס לרשימת המשתתפים — כפתור ה-invite יופיע בתחתית.

13
Zoom
אך כדי להימנע מהצורך להקליד סיסמאות, פשוט היכנסו להגדרות בפורטל האינטרנט Zoom בכתובת וקבעו שהסיסמה תוטמע בכתובת המפגש ראו צילום מסך
Zoom
למען הסר ספק, זימון הפגישה יתבצע כפי שהיה בעבר
Zoom
שלחו למשתתפים את הקישור למפגש והם יוכלו להכנס בקליק אחד
הגדרות אלו נועדו למנוע ממשתתפים לא רצויים להצטרף לפגישות

Zoom

.

18
Zoom
Zoom
Zoom