הראל שלי אזור אישי. שאלות נפוצות

שיעורי ההפקדה המקסימליים מהשכר במסגרת הפרשות עובד ומעביד הינם בגובה 7% לעובד ו- 7 היתרון מצוי ביעילות ובמהירות הליך ההצטרפות ללא צורך באדמיניסטרציה שכרוכה בהוספת כל עובד באופן פרטני ובהיעדר הדרישה לחיתום רפואי בעת ההצטרפות לקרן
מהו סעיף 14 והאם סעיף זה חל אוטומטית עלי, כמעסיק, ועל העובדים שלי? סעיף 14 קובע מחד, כי הפרשות המעסיק למוצר פנסיוני מהוות תחליף לפיצויי פיטורים שעל המעסיק לשלם לעובד בעת סיום העבודה על-פי צו ההרחבה לפנסיית חובה, שיעורי ההפקדה המינימליים המחייבים את המעסיק הינם 5

שאלות נפוצות

במידה והלקוח לא מעוניין שתתבצע הפקדה שכזו או במידה והוא מעוניין לשנות את מסלול הביטוח בקרן הכללית, עליו להעביר לקרן בקשה על כך בכתב.

19
שאלות נפוצות
בהנחה כי המעסיק הפקיד לקרן הפנסיה את מלוא הפיצויים הנדרשים 8
שאלות נפוצות
מעסיק המעוניין לצרף את עובדיו כקולקטיב לקרן הפנסיה יכול לעשות זאת לפי הסכם ברירת מחדל, במסגרתו יצורפו העובדים על-פי קובץ שישלח המעסיק, ללא צורך במילוי טפסים, לרבות טופסי הצהרת בריאות וחיתום רפואי
שאלות נפוצות
מה האפשרויות העומדות בפני העובד ולמה אני מחויב כמעסיק? קלטתי עובד עם מוצר פנסיוני קיים
ייתכנו שינויים בנושא זה במסגרת חוק ההסדרים לתקציב 2015-2016 מעבר לשיעורי הפקדה של 5% יכול המבוטח להגדיל את שיעורי ההפרשה ללא כל מחויבות מצד המעסיק להגדלה דומה, ולהיפך
לעובד עומדת הזכות לבחירת המוצר הפנסיוני בתוך 60 ימים סעיף 14 אינו חל באופן אוטומטי, אלא מוסדר בהסכם העבודה בין המעסיק לעובדיו

שאלות נפוצות

מה מחייב אותי במקרה כזה? במקרה של הסכם כאמור, יצורפו העובדים למסלול ברירת המחדל שנקבע בהסכם מול המעסיק.

12
שאלות נפוצות
לעובד שלי אירע מקרה ביטוח
שאלות נפוצות
בחודש ינואר 2016 נכנס לתוקפו חוזר הצטרפות חדש
שאלות נפוצות
בחודש ינואר 2016 נכנס לתוקף חוזר הצטרפות חדש, הקובע כי מבוטח שכיר שצורף לקרן על-ידי מעסיקו יחשב כמבוטח בכפוף לאישור החברה המנהלת לאחר קבלת התחייבות המעסיק להעברת תשלומים ודיווח, בהתאם לכללים האמורים בחוזר זה
העובד משך תגמולים שלא בעת אירוע מזכה מהם שיעורי ההפרשה המחייבים את המעסיק בכל אחד מהמוצרים הפנסיוניים השונים? אם המעסיק לא העביר את הכספים תוך 21 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן לפי חוק הגנת השכר ייחשב כל השכר, שעבורו מופרשים הסכומים לביטוח הפנסיוני, כשכר מולן גם אם השכר עצמו שולם בזמן ולא היה מולן יחד עם זאת החוק גם קובע כי מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש מעבודתו בגיל 67 גבר ואישה גם יחד , אלא אם הוסכם בהסכם העבודה גיל פרישה שונה
שכרו של עובד שלי עלה וכתוצאה מכך הוא עובר את התקרה המותרת להפקדה בפנסיה מקיפה מהו "הסכם ברירת מחדל למעסיק" ומה היתרונות של הסכם שכזה עבורי, כמעסיק?

שאלות נפוצות

האם אני מחוייב לבצע זאת והאם זה משליך גם על שיעור ההפרשה שלי כמעסיק? עד לשיעור הפקדה של 5% על העובד להפריש שיעור זהה לזה שמפקיד המעביד.

27
שאלות נפוצות
קלטתי עובד חדש וטרם התחלתי להפקיד עבורו
שאלות נפוצות
מהן חובותיי כמעסיק בכל הקשור למועד ולאופי העברת התשלומים לקופות השונות? החל ממועד זה, כל מעסיק המעוניין לצרף את עובדיו לקרן פנסיה נדרש לנהוג בהתאם להנחיות החוזר הכוללות העברת התחייבות מצדו להעברת התשלומים ודיווח, בהתאם לכללים האמורים בחוזר
שאלות נפוצות
במידה והוא מבוטח ישירות בקרן, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות לצורך קבלת טפסים רלוונטיים וקבלת מידע באשר להליך הגשת תביעה