שבא מניה. ישראל שוחט

ב- נישאו ישראל ומניה שוחט, ובסג'רה הכניס ישראל את מניה בסוד קיומו של "בר גיורא" לאחר הסימון לחצו שוב על הכפתור "העתק קטע למסמך עריכה"
אף עלה בידה לגייס עזרה מהנרייאטה סאלד להקמת צריף לאכסניית העולים החדשים גם גדליה היה מעורב בפיתוח התעשייה בארץ

שלמה שבא

אהרן שידלובסקי, איש כנרת, שהיה רחוק מאוד מעולמה של מניה מבחינה רעיונית-פילוסופית, נקלע לביתם של מניה וישראל שוחט בחיפה.

23
ישראל שוחט
לא עמד בה הכוח למנוע את הפילוג ב'גדוד העבודה'
שלמה שבא
מניה ארגנה אחר-כך קבוצת חורשות, שקיבלה על עצמה את הפאלחה של סג'רה
שלמה שבא
לא בנקל התקבלה לעבודה, אך התעקשה ועבדה במעברה בפרדס-חנה
מניה עמדה בפני שבר מפעלה הוא נקבר לידה בחלקת "השומר" ב ב
הדבקה על האצבע או בדופן הנרתיק כתוצאה מהחדרה איטית משחזרה לארץ תמכה ביצירת קואופראטיב של נגרים ביפו

ישראל שוחט

בסיום המלחמה הוזמן ישראל שוחט לישיבה של האינטרנאציונאל בשבדיה, והזמנה זו קיצרה את שהות המשפחה בגולה.

דף מתמוסס למניעת הריון
בשיחות הארוכות שקיימו השניים הוא הציע לה להצטרף למפלגה שהקים מתוך מטרה להטבת תנאי הפועלים, בלי לערער על שלטון הצאר
דף מתמוסס למניעת הריון
מניה גדלה במפגש שבין תרבות יהודית מסורתית ותובענית לבין קריאה סוחפת להומאניזם נאור
שלמה שבא
אנשי 'השומר' ו'גדוד העבודה' נרתמו מייד להגנה