אמנות ישראלית. אמנות ישראלית

יצר תצלומי בעלי סגנון אקספרסיוניסטי מובהק, המתבטא בשימוש ב ובזווית הצילום מגמה זו קיבלה הד על ידי הממסד האמנותי בהקמתו של פרויקט "" , אשר שאף להוות בינלאומית לאמנות, ובפרויקטים נוספים במהלך העשור הראשון של
תערוכות נוספות של אמנות מודרנית הוצגו בצריף תיאטרון "" ב בשנים — מלבד צורות ביטוי אמנותיות חדשות, לוו השפעות אלו גם בהתייחסות ישירה ל ולבעיות החברה באותה עת

אמנות ישראלית / מוזיאון תל אביב לאמנות

הראש מופיע בחצי-פרופיל וליליאן בוחר להדגיש את המאפיינים ה של הדמות.

אמנים
בעבודות "" 1966 ו"" , לדוגמה, הציגו אותן הפרשנויות הרבות שלהן זכו, כעבודות בעלות תפיסה היסטורית שבה היהדות והמסורת היהודית מקבלות משנה חשיבות
אמנים
תערוכה אחרת של אמנות מודרנית הוצגה בשנת במוזיאון תל אביב ונקראה "ראשית המודרניזם בציור הישראלי 1920 - 1930"
אמנות ישראלית / מוזיאון תל אביב לאמנות
בציור "שער האור" , לדוגמה, שילב ארדון תיאור של מוטיב של "עץ החיים" המבטא את ה בתוך תיאור נוף , בהשפעת אמנים כדוגמת ואחרים
בשנת התאחדה קבוצה נוספת, שמנתה שלושים אמנים בני גילאים שונים, בשם '' הקבוצה ערכה תערוכה בשנת בדירה ב מול
יצרה עבודות המעלות את זיכרון השואה, לצד חוויות אישיות אחרות הציירת הציגה ציורים גדולים בהם מופיעים מוטיבים של , כגון , אריגי ועוד

הכרטיסיה

אוסף מאמרים המתמקדים בהיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית, במיתוסים ובאידאות של התרבות העברית ועוד.

אמנים
קבוצה זו, שהונהגה בידי האמן , ביקשה להציע אלטרנטיבה לסגנון ה של חברי קבוצת ""
אמנות ישראלית / מוזיאון תל אביב לאמנות
בין האמנים המזוהים עם "דלות החומר" ניתן למנות את רפי לביא, יאיר גרבוז, מיכל נאמן, תמר גטר, יהודית לוין, נחום טבת, הנרי שלזניאק, מיכאל דרוקס ואחרים
אמנות ישראלית
למרות ריחוקו ממרכז הפעילות האמנותית בארץ-ישראל, הציגה גם יצירתו של , שעלה לארץ ישראל בשנת כאמן בוגר ובעל שם עולמי, כמה מן המאפיינים ה של האמנות החזותית הארץ-ישראלית הצעירה