בדיקת זכאות לתווי מזון. טפסים

מבקשי מבחן הכנסה בארנונה העומדים בתנאים עוברים ישירות לקבלת התווי המזון ואין צורך להגיש פעם נוספת אלה יחולקו באופן ישיר לזכאים ע"י חברת "שופרסל" בע"מ, שזכתה במכרז שמשרד הפנים פרסם לצורך כך
זכאים שלא קיבלו את הכרטיסים במסגרת הפעימות, יקבלו אותם במועד מאוחר יותר על מי להגיש בקשה באמצעות טופס זה? ידוע לי כי במידה ואגיש פרטים כוזבים עשויה להישלל זכאותי לקבלת תווי מזון

מידע לתושב/ת אודות זכאות לקבלת תלושי מזון בהתאם לתקנות משרד הפנים

כרטיסי המזון הנטענים יחולקו בשלוש פעימות.

טפסים
לנוחיותכם, באתר העירוני הועלה טופס מקוון וטופס PDF לשימושכם, אותו יהיה עליכם למלא על מנת לבדוק את זכאותכם לקבל סיוע באמצעות הכרטיסים הנטענים
כרטיסים נטענים לרכישת מזון לבעלי הכנסות נמוכות בתקופת משבר הקורונה (זכות)
תושבים שאינם רשומים כתושבי רשות מקומית בהתאם למרשם האוכלוסין, יגישו בקשה ישירות למשרד הפנים
זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה
לפרטים על שעות הפעילות של המוקד ראו ב
לתשומת לבכם: יש להגיש בנוסף למילוי הטופס את כל המסמכים שנדרשים ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא
פעימה ראשונה תחולק החל מ-3 לא ניתן לרכוש מוצרי טבק , מוצרי חשמל ואלכוהול באמצעות הכרטיסים הנטענים

טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון

שווי הכרטיס יהיה זהה בכל הפעימות, אך הדבר נתון לשינויים וכפוף למגבלת תקציב.

24
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי: חלוקת תווי מזון לאוכלוסיות זכאיות
בדיקת זכאות לתווי מזון המצורפת היא לתושבים שלא מגישים לארנונה מבחן הכנסה ועדיין עומדים בתנאי החוק
כרטיסים נטענים לרכישת מזון לבעלי הכנסות נמוכות בתקופת משבר הקורונה (זכות)
בשל לוחות הזמנים הצפופים יש להקפיד על מילוי הטפסים באופן מלא על מנת לנצל את זכאותכם
זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה
העירייה תעביר למשרד הפנים את פרטיהם של הזכאים ופרטי המתגוררים עמם, והכרטיס יישלח באופן אוטומטי באמצעות שליח