סדר סליחות. מכון הלכה ברורה

מעמ' 64 - הגדה של פסח עם תפילות בספרות ההלכה ישנם דיונים על תנאי השכר של החזנים, דיור לצד בית הכנסת, ועל הופעתם בליל הסליחות
ה מציין כי לא נהגו ששליח ציבור אומר וידוי בתפילתו כי נהגו להתפלל תפילה אחת בקול רם ללא חזרה, ומביא את דברי ה שכתב שכיוון ששליח ציבור אומר וידוי לאחר תפילתו כמו שאר היחידים אין הוא אומר אותו בקול רם This work was scanned by Aharon Varady for the Open Siddur Project from a volume held in the collection of the HUC Klau Library, Cincinnati, Ohio

סדר סליחות והתרת נדרים

לדוגמה, בסליחות פראג 1836, כתוב בשער מנהג פולין, אבל הוא באמת מנהג בהמן.

25
סדר סליחות מכל השנה
על מנהג זה כתב , "על סדר הסליחות כמנהג מדינת קוילן", ארשת: ספר שנה לחקר הספר העברי א תשי"ט , עמ' 91—96; נדפס שנית בתוך מחקרי תפילה ופיוט , 1978 , עמ' 31—37
סדר סליחות והתרת נדרים
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
בפרק זמן זה יש נוהגים לקרוא מזמורי , משניות , נבואת על בנין , על הריגת , הפיוט ל יש שקוראים אותו בלילה או לפני תפילת שחרית או פיוטים אחרים עד לתפילת מנחה
המנהג הקדום בכל הקהילות היה לאומרן באמצע הברכה הרביעית, מה שקיים היום רק במנהג איטליה ובקצת קהילות אשכנז תפילת ערבית היא רגילה ללא למעט
גם מפייטני ארץ ישראל הקלאסיים , לא ידועות כל עדויות על אמירת סליחות או כתיבת פיוטי סליחות לאחר החזרה האשכנזים והאיטלקים מוסיפים , והתימנים והאיטלקים מוסיפים

סדר סליחות מכל השנה

מנהג האשכנזים שלא לברך את הברכה הרביעית, שכן בקהילות אשכנז מקובל להפטיר ב, וכשם שביתר הצומות לא מברכים את הברכה הרביעית של ההפטרה, כך נהגו גם ביום הכיפורים.

19
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
התפתחות מנהג הסליחות דרך היווצרות הסליחות אינה ידועה
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
סביר להניח שגם אמירת ב החלה בתקופה קדומה יחסית, כנראה בתקופת ה
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
בניגוד לתפילות שבתות וימים טובים ובדומה לתפילות יום חול, תפילת ערבית של יום הכיפורים פותחת במרבית המנהגים למעט מנהג אשכנז וקצת קהילות הספרדים בפסוק "והוא רחום יכפר עוון" , כבקשה למחילת החטאים
בימינו בארץ, ליל סליחות נערך בבתי כנסת המרכזיים "בית הכנסת הגדול" של ערים שונות בניהול חזנים מפורסמים ומקהלות, והם משודרים בתקשורת הציבורית
אצל יהודי אשכנז נהוג להשמיט את תפילת שבדרך כלל נאמרת בתפילות שחרית ומנחה של עשרת ימי תשובה , אך בשאר המנהגים אומרים אותו כרגיל, ולאחר מכן קדיש תתקבל ומסיימים את התפילה כרגיל ראה פירוש על , , , ,

סדר סליחות מכל השנה

בולט במיוחד מנהג שנהוג בכמה מקהילות הספרדים להזכיר את נשמות כל הרבנים שפעלו בקהילה.

23
סדר סליחות והתרת נדרים
מכון הלכה ברורה
המנהג לומר סליחות בראש השנה ובשבת שובה כמעט נתבטל לגמרי
מכון הלכה ברורה
מעמ' 127 - פרקי אבות