משרד השיכון סיוע בשכר דירה. סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי (זכות)

דיור ציבורי הוא דיור בבעלות המדינה אשר מושכר לזכאים במחיר מסובסד, ואילו סיוע בשכר דירה הוא סכום כסף שניתן לזכאים כדי לסייע להם לעמוד בתשלומי השכירות בשוק החופשי עולה חדש, יבקש הסיוע במשרד הקליטה
פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות העתירה הנוספת הוגשה על-ידי נג'ארה קאות'ר, גרושה ואם לילדות קטנות

סיוע בדיור לבעלי דרגות נכות עד 100%

גובה ההלוואה נקבע בהתאם למטרת ההלוואה, לדרגת הנכות, סכום ההוצאה בפועל ובהתאם לסכומים הנקבעים על ידי משרד הבטחון.

5
סיוע בשכר דירה למקבלי קצבת נכות כללית (זכות)
כמו כן קיימת זכאות להלוואה ל" סידור ראשון" למטרת התארגנות ראשונית בדירה
זכויות במשרד הבינוי והשיכון
ההנחה תינתן על פי רשימת זכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה עד שתוסדר ההנחה באמצעות רשימת הזכאים, ניתן לקבל אישור חד פעמי בסניף הסמוך למקום המגורים
סיוע בשכר דירה לזוג עם ילדים (זכות)
אתם מומנים לקרוא את המידע הלוונטי ולבדוק זכאותכם לסיוע
משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע כספי לזכאים מקבוצות שונות כדי לעזור לכולם לחיות תחת קורת גג בטוחה אפשרויות הסיוע: הלוואות לדיור נכים בדרגת נכות 20% ויותר עשויים להיות זכאים להלוואה למטרת סיוע בדיור לאחד מהצרכים הבאים: רכישת דירה ראשונה " מחוסר דיור", החלפת דירה, סיוע לכיסוי חלקי או מלא של משכנתא בתנאים מעיקים וכן לשיפוצים
או שלבני הזוג לפחות ילד אחד המקבל מאה אחוזים קצבת נכות يجب إرسال جميع المستندات بالفاكس أو مسحها ضوئيًا عبر البريد الإلكتروني في ملف واحد واتباع التعليمات

סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון לא יותנה בגודל היישוב

המתקשים בהכנת הבקשה מוזמנים למרכזי הזכויות של עמותת "ידיד", שם נסייע לכם בהכנה מלאה של הבקשה.

13
סיוע מוגדל בשכר דירה לממתינים לדיור ציבורי (זכות)
בעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח לפני מספר שנים הורחבה מאד רשימת היישובים המאפשרים קבלת סיוע בשכר דירה, אך עדיין ישנם יישובים שבשל גודלם ומספר התושבים בהם, אין משרד השיכון והבינוי מאפשר קבלת סיוע בשכר דירה למתגוררים בהם, לא עומדים בתנאים? או משפחה שהתקיימה בשנתיים הקודמות להגשת הבקשה מהבטחת הכנסה או השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי וצברו לפחות אלף וארבע מאות נקודות, על פי שיטת הניקוד של משרד הבינוי והשיכון
מילגם סיוע בשכר דירה
בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ו
זכויות במשרד הבינוי והשיכון
המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה